Πελάτες

Δεν είμαστε απλά “web developers” αλλά λύνουμε τα πραγματικά προβλήματα της επιχείρησής σας σε σχέση με το Internet Marketing και το ευρύτερο E-Commerce. Εδώ και 15 χρόνια, οι περισσότερες επιχειρήσεις μας προσλαμβάνουν για να δώσουμε λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με το E-Commerce (εθνικό και διεθνές) αλλά και για να φτιάξουμε κατόπιν το eshop τους ή εκείνο το website με το οποίο θα προσελκύσουν πελάτες. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αναλαμβάνουμε και το Digital Marketing.

Η εργασία μας εμπεριέχει τη σοβαρή έρευνα αγοράς, την ανάλυση των online ανταγωνιστών και υιοθέτηση όλης της τεχνολογίας που είναι απαραίτητη. Παραθέτουμε από την αρχή τα πλήρη δεδομένα για όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός έργου και τη σχέση τους με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Fashion Eshop

Hotel

Scuba Diving Eshop

Business

Business

Hotel

Hotel