Υπηρεσίες Content Marketing

Το Περιεχόμενο είναι ο Βασιλιάς, αλλά πως θα δουλέψει για εσάς; Μαζί με ένα σωστό website, το Μάρκετινγκ Περιεχομένου είναι αυτό που χρειάζεστε για στοχευμένη επισκεψιμότητα.

Τι κάνουμε με τις Υπηρεσίες Content Marketing;

Σχεδιασμός Στρατηγικής για Content Marketing

Το περιεχόμενο είναι ο Βασιλιάς αλλά χρειάζεται και σωστή αξιοποίηση

Δημιουργία Πλάνου Περιεχομένου

Η ανάλυση μετατρέπεται σε σαφή βήματα με σωστές μετρήσεις για Conversions

Ανάλυση Keywords του Ανταγωνισμού Αποτελεσμάτων

Ο αληθινός ανταγωνιστής σας online είναι όποιος σας "τρώει" θέσεις στην 1η σελίδα

Δυσκολίες: Με ποια keywords είναι δυσκολο το ranking;

Εντοπισμός των λέξεων-φράσεων όπου το Content Marketing δεν θα "δουλέψει"

Ευκαιρίες: Τα keywords που θα "ανέβουν" ευκολότερα

Εντοπισμός των Money Keywords που θα οδηγήσουν σε ranking και conversions

Setup των Μετρήσεων για Ranking

Τα κείμενα και ο τρόπος συγγραφής τους είναι μόνο η αρχή. Το σωστό feedback δίνει τις αποφάσεις

Στρατηγική για Follow και NoFollow Συνδέσμους

Αύξηση του Domain και Page Authority χωρίς ρίσκο για penalty

Στρατηγική "Σπασμένων" Συνδέσμων για Ranking

Μετατροπή των αόρατων και "σπασμένων¨σελίδων σε πλεονέκτημα

Στρατηγική Blogging για Authority και Ranking σελίδων

Γράφουμε και αξιοποιούμε τα εντός και εκτός ιστοσελίδας άρθρα για ranking

Δημιουργία SEO Περιεχομένου για Content Marketing χρήση

Συγγράφουμε το περιεχόμενο που θα ενισχύσει το μηχανισμό ranking

Guest Blogging και Editorial Σύνδεσμοι

Αξιοποιούμε το δίκτυα που θα ενισχύσουν το Authority και τη Διαδοσιμότητα

Τοπικό SEO – Διεθνές SEO για το Content Marketing

Setup όλων των εργαλείων που ενισχύουν το Local και International Ranking

Mobile SEO για Content Marketing

Setup, και υλοποίηση του τεχνικού μέρους και του περιεχομένου, για Mobile Search

Video Strategy για Content Marketing

Αξιοποιούμε το video στη διαδικασία SEO και Content Marketing

Συζητήσεις σε Forums για Content Marketing

Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς για το χτίσιμο Authority μέσω Forums

Δελτία Τύπου για το Content Marketing

Δημιουργούμε τα Δ.Τ και τα διανέμουμε σε πολλαπλά δίκτυα

Citations για ενίσχυση των ενεργειών Content Marketing

Δημιουργία στοχευμένων Citations όπου χρειάζεται και ανάλογα το είδος του έργου

Ενέργειες Back Linking για την ενίσχυση του Authority

Επικοινωνία και δημιουργία back links από Domains διαφορετικού Authority

Στοχευμένα Social Signals για Ranking

Δημιουργία πολλαπλών Social Signals όπου έχουν πραγματική αξία στο Ranking

On-Page SEO: Ανάλυση Keywords για Content Marketing

Σωστό On-Page SEO σημαίνει σωστή αξία που περνάει προς τη Google

Βελτιστοποίηση Προφίλ Backlinks και Negative SEO

"Καθαρίζουμε" όλους τους Negative Value συνδέσμους που σας προκαλούν ζημιά

Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε θέματα υπηρεσιών Content Marketing

c Ανάπτυξη Όλων C Σύμπτυξη Όλων

Συνήθεις Ερωτήσεις για Υπηρεσίες Content Marketing

Οι υπηρεσίες SEO που βλέπετε στην άλλη μας υπηρεσία αφορούν On-Page SEO. Δηλαδή κάνουμε μία σειρά εργασιών έρευνας και υλοποίησης ώστε το website σας να είναι σωστό πριν από οποιαδήποτε marketing ενέργεια. Στις υπηρεσίες Content Marketing εμπεριέχουμε και αυτή την υπηρεσία.

Είναι μια σωστή απορία. Ειλικρινά, ενδέχεται αυτή η κατεύθυνση να είναι η σωστή για ένα μικρό ή μεγάλος μέρος των money keywords που σας αφορούν. Εάν κάποιες λέξεις/όροι που θα σας φέρουν επισκεψιμότητα και ranking, έχουν πολύ χαμηλό CPC τότε αυτοί πρέπει να γίνουν Adwords. Εάν τα Social είναι ένα καλό μέσο για εσάς, επίσης πρέπει. Συνήθως όμως αυτό που συμβαίνει είναι ένας συνδυασμός λύσεων και όχι ένας. Ένα 30% των διαφημίσεων Adwords, το κοινό δεν τις πατάει. Στα Social Media έννοιες όπως reach, κλπ σπάνια ανταποκρίνονται σε πραγματική επισκεψιμότητα στο website, κ.ο.κ. Η ανάλυση που κάνουμε τα δείχνει όλα επακριβώς και δείχνει έτσι και τι ποσοστό ενεργειών θα γίνει μέσω Content Marketing.

Εγγυημένη είναι η πρόοδος. Εμείς σας δίνουμε μηνιαία αναφορά για όλους τους στόχους και βλέπετε που είσασταν πριν και που είστε τώρα. Το ranking επηρεάζεται (επιταχύνεται ή/και επιβραδύνεται) και από τις αλλαγές της Google. Οι ανταγωνιστές σας κάνουν και εκείνοι ενέργειες και καθώς αυτό εντοπίζεται πρέπει να γίνονται αντίστοιχες ενέργειες.

Ναι μπορείτε, αλλά θα εξετάσουμε το κάθε έργο ξεχωριστά πρώτα. Οι εργασίες Content Marketing είναι αρκετά σύνθετες και κάθε έργο απαιτεί τα δικά του εργαλεία, όπως και έχει τις δικές του ευκαιρίες για ranking και επισκεψιμότητα.

Μπορείτε να διακόψετε όποια μηνιαία υπηρεσία επιθυμείτε, εφόσον αυτή δεν έχει ξεκινήσει ή/και εκτελεστεί. Εάν ισχύσει αυτό, επιστρέφουμε το ποσό που αναλογεί σε ότι διακοπεί.

Οι εργασίες μας διέπονται από 2 κύριες ενότητες. Τις αρχικές, όπου πρέπει να διορθωθεί ότι λάθος εντοπιστεί, και τις μηνιαίες όπου διεξάγονται οι ενέργειες.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με όποιο τρόπο πληρωμής επιθυμείτε.

Σας λέμε από πριν τι θα κάνουμε και τι θα γίνει. Στις μηχανές αναζήτησης υπάρχουν αρκετοί βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε ένα μέρος των ενεργειών μας για εσάς να έχει αποτέλεσμα. Σας δίνουμε επίσης μηνιαία αναφορά για τις μηνιαίες ενέργειες και αναφορά για τις one-off ώστε να δείτε και εσείς τις βελτιώσεις και αλλαγές.

Πρέπει να διορθωθεί. Θα σας δείξουμε τι είναι σωστό και τι λάθος και γιατί. Εάν δεν διορθωθεί απλά θα χάνετε ranking σε όλα τα σημεία στα οποία το website είναι λάθος, για οποιαδήποτε ενέργεια και όχι μόνο για το Content Marketing.